EBT logo EuroBillTracker

:. Sledi svojim evro bankovcem od 1. januarja 2002

:. Association Européenne des EuroBillTrackers

Cilji

Evropsko združenje sledilcev evrobankovcev, katerega uradni naziv je “Association Européenne des EuroBilltrackers" (A2E), si je kot cilj zadalo nadaljevanje obstoja in vzdrževanje kakovosti strani EuroBillTracker. Razlog za ustanovitev združenja je bila nenehna rast uporabe spletne strani vse od njenega začetka leta 2002. Združenje je bilo ustanovljeno meseca maja 2008.

Glavna naloga in namen združenja je*

 • posest vse intelektualne lastnine, povezane z EuroBillTrackerjem, vključno s spletno stranjo in njenimi domenami. Posest EuroBillTrackerja prav tako zajema programsko kodo, baze podatkov, prevode ipd.
 • odgovornost za vse zadeve, povezane z EuroBillTrackerjem
 • ustvarjanje in vzdrževanje pogojev za optimalno sledenje evro bankovcev
 • promocija EuroBillTrackerja
 • vzpodbujanje komunikacije med uporabniki EuroBillTrackerja
 • zaščita podatkovne baze EuroBillTracker
 • financiranje promocije in orodij EuroBillTrackerja, kadar je potrebno
 • zagotavljanje brezplačnega koriščenja spletnih orodij EuroBillTrackerja

*kot je zapisano v uradnem statutu.

Združenje vodi upravni obor (Board of Directors), ki se sestaja enkrat mesečno in obravnava različne teme, ki jih odpirajo tako člani odbora kot tudi vodje delovnih skupin. Mednarodna srečanja in kandidature za nih prav tako obravnava upravni odbor. Več informacij o upravnem odboru in delovnih skupinah je na voljo v odsekih "Upravni odbor" & "Delovne skupine"

Vsak lahko postane član združenja. Če želite pristopiti k članstvu, si oglejte napotke v odseku "Join us"

Rojstvo združenja (2008)

Prvi koraki k oblikovanju Evropskega združenja sledilcev evro bankovcev – Association Européenne des EuroBillTrackers (A2E) so bili narejeni v začetku leta 2008, ko so ustanovni člani in mediatorji pričeli pripravljati uradno registracijo združenja. Združenje je bilo uradno registrirano v maju 2008 in je postalo pravni lastnik strani EuroBillTracker.

Spletna stran EBT je obstajala že pred združenjem. Ustvaril jo je Philippe Girolami. Zaživela je na isti dan, ko je bil v mnogih državah članicah EU dan v obtok evro (1. Januar 2002). Priljubljenost strani je rasla in mnogi prostovoljci so pričeli skrbeti zanjo, vendaj je s časom prišlo do razhajanj med prostovoljci in pravnim lastnikom domene. Te napetosti so dosegle višek 25. Decembra 2007, ko je pravni lastnik domene odvzel prostovoljcem administratorske pravice. Odgovor prostovoljcev je bil takšen, da so kopirali zadnjo varnostno kopijo podatkovne baze na novo domeno in je bila tako baza podatkov EBT razdeljena na dva dela.

Delitev podatkovne baze ni bila trajnostna in je bila popolnoma nesmiselna, vendar sta sprti strani po posredovanju Bruna Berkna (Phaseolus) in Théa De Jonckheerea (de-jo) uspeli doseči dogovor t. i. “Gennevilliers Agreement” (dogovor iz Gennevilliersa), ki je dobil ime po pariškem predmestju, ker je bilo srečanje. Odločili so, da se ustanovi neprofitna organizacija, ki bo lastnica spletne strani in bo skbela za njeno upravljanje. Združitev obeh podatkovnih baz je bila zaključena 12. Januarja 2008. Statut je zapisal Bruno Berken. Prve razdeljene naloge so bile: de-jo (predsednik), avij in Giro (podpredsednika), Phaseolus (blagajnik) in Nerzhul (sekretar).Tisti, ki so prostovoljno pristopili k članstvu, so prispevali letno članarino v višini 10 evrov.

Razvoj (2008-2011)

A2E je bila registrirana po francoskih zakonih kot neprofitna organizacija, na katero je bila v prvih mesecih leta 2008 prenesena intelektualna in pravna lastnina EBT-ja; v avgustu 2008 je bila prva generalna skupščina v Ljubljani, kjer so člani izvolili prvi upravni odbor (BoD).

Dogovor iz Gennevilliersa je tudi predvideval ustanovitev različnih delovnih skupin za: razvoj, tehnične zadeve, podatkovno bazo in komunikacijo. V teku let je tako zaživelo kar nekaj novosti, npr. povezave med uporabniki, administrativna delitev držav in mnogo druhih. Prav tako je bilo posodobljeno zaznavanje in odpravljanje napak in lažnih vnosov v podatkovno bazo. Tako so t.i. »čistilke« odstranile nešteto napak. »Čistilke« so skupina uporabnikov, ki s pomočjo posebej razvitega programskega orodja analizirajo uporabniške račune in odkrivajo lažne vnose. Kasneje je bila ustanovljena tudi skupina za podporo.

Četudi so se mednarodna srečanja dogajala že pred ustanovitvijo združenja, so z njegovo ustanovitvijo postala bolj uradna, nenazadnje zaradi vsakoletne generalne skupščine. Od leta 2009 je združenje pričelo organizirati dve mednarodni srečanji letno, seveda pa se je zgodilo tudi nešteto lokalnih srčanj. Prireditelji mednarodnih srečanj so do sedaj bili Ljubljana, Bologna in Ferrara (Italija), Dunaj (Avstrija), Malta, Firence (Italija), Kalkar (Nemčija) and Barcelona (Španija).

Že od pričetka združenju uspeva, da je uporaba EBT-ja popolnoma brezplačna in brez reklamnih sporočil na spletni strani. Edini prihodek, s katerim se pokrivajo stroški gostovnja spletne strani, so plačane članarine in donacije, le-ta pa je zaradi majhnega števila članov skromen. Takšna situacija pa žal na dolgi rok ne bo več vzdržna, kajti prej ali kasneje bodo potrebne večje investicije v novi server.

V minulem obdobju je bilo število članov skromno (manj kot 100 članov, kar je izjemno malo v primerjavi s 7000 uporabniki foruma in 100 000 – 150 000 uporabniki spletne strani). V sklopu aktivnosti obveščanja uporabnikov o obstoju združenja, se je upravni odbor odločil ustvariti spletno stran posvečeno združenju.

Upravni odbor

Kot je zapisano v statutu, Evropsko združenje sledilcev evrobankovcev vodi upravni odbor. Tega sestavljajo predstavniki iz vsake države članice evroobmočja in 1 predstavnik držav, ki niso v evroobmočju. Člane se izvoli na glavni skupščini. Njihov mandat traja 2 leti. Upravni odbor na to izvoli predsednika, 2 podpredsednika, blagajnika, sekretarja in koordinatorja srečanj; slednji ima vlogo posredovanja odločitev upravnega odbora, ki se nanašajo na mednarodna srečanja, članom združenja. Zaradi svojih zaslug za EuroBillTracker imajo trije člani status ustanovnih članov. Ustanovni člani so prav tako člani upravnega odbora, vendar stojijo nad zastopanostjo držav v upravnem odboru.

Trenutni predstavniki v upravnem odboru so:

 • Flag for Nemčija Ludwigsfeld
 • Flag for Francija Yok's (blagajnik)
 • Flag for Nizozemska eddydevries (predsednik, koordinator srečanj)

Ustanovni člani so

 • Philippe Girolami (Giro)
 • Anssi Johansson (avij, tajnik)
 • Marko Schilde (Nerzhul)

Običajno se upravni odbor sestaja enkart mesečno preko spleta in obravnava različne teme, ki so bile predlagane v teku meseca. Upravni odbor tudi določa začetek priprav za poletna in zimska srečanja, razpravlja o izboljšavah in dodeljuje različne naloge članom odbora in širše skupnosti.

Na forumu je odprta tema, v kateri se objavljajo uradne informacije povezane z združenjem, prav tako pa lahko na tem mestu uporabniki podajo svoje predloge upravnemu odboru. Na nacionalnem podforumu so pravtako informacije o združenju v vašem jeziku.

EBT-jeve delovne skupine

Hkrati z ustanovitvijo Evropskega združenja sledilcev evrobankovcem so bile vzpostavljene tudi različne delovne skupine, ki imajo cilj ustreči različnim potrebam združenja, njegovim članom in internetni strani. Vsi člani delovnih skupin sodelujejo prostovoljno in od združenja ne prejemajo plačila za opravljeno delo. Delovne skupine so: razvojna skupina, tehniška in vzdrževalna skupina, skupina za urejanje baze podatkov, skupina za komunikacijo, skupina za podporo in skupina za prevajanje. Vodje delovnih skupin so povabljeni, da prisostvujejo pri sejah upravnega odbora, ki se običajno odvijajo mesečno.

Razvojna skupina

To skupino vodi klapotec, njena naloga pa je dodajanje in posodabljanje funkcij programske opreme in njenih orodij. Nekatere od teh so npr. regionalna razdelitev vsake države ali pa funkcija povezave med uporabniki. Prav tako so razvili stran, na kateri lahko uporabniki podajajo predloge za izboljšavo EBT-ja, o njih pa nato lahko glasujejo ostali uporabniki.

Tehniška skupina

Tehniška skupina, ki jo vodi Avij, se ukvarja s tehničnimi vprašanji, povezanimi z delovanjem in vzdrževanjem spletne strani. To zajema nameščanje nove strojne opreme, gostovanje spletne strani, varnostne posodobitve in nadgrajevanje operacijskega sistema. Prav tako nameščajo nove različice EBT-jevskih orodij, ki jih izdeluje razvojna skupina, in odpravljajo strojne in programske napake.

Skupina za urejanje baze podatkov

Skupina za urejanje baze podatkov, ki jo vodi ErGo, skrbi za kakovost baze podatkov. "Čistilke" so skupina ljudi, ki preiskuje sumljive uporabnike in briše njihove zlonamerno vnešene bankovce.

Skupina za komunikacijo

Claudio VdA vodi skupino za komunikacijo, katere naloga je vzdrževanje stika z uporabniki s pripravljanjem in pošiljanjem občasnih okrožnic z obvestili. Te okrožnice so, prav tako kot EBT stran sama, prevedene v 18 jezikov. Obenem ta skupina išče možnosti za oglaševanje EBT-ja, njeni člani pa objavljajo povezave do teh oglasov ali člankov na straneh EBT.

Skupina za podporo

Skupina za podporo, ki jo vodi gergapsek, odgovarja na zahtevke za podporo, ki jih pošiljajo uporabniki. Uporabniki lahko ustvarijo zahtevek za podporo za urejanje ali brisanje bankovcev, moderiranje ali demoderiranje zadetkov, združevanje računov ter za vse ostalo, kar pač potrebujejo. Skupina za podporo te zahtevke obdela in uporabnika po končanem postopku obvesti. Skupina za podporo pa nenazadnje skrbi tudi za urejanje in dodajanje krajevnih profilov, pri čemer sledi predlogom uporabnikov samih. Z vnašanjem koordinat novim EBT-lokacijam poskrbijo, da je zemljevid s temi kraji prikazan na uporabnikovi osebni strani.

Skupina za prevajanje

Nedavno je bila ustanovljena delovna skupina za prevajanje, ki jo vodi avij. Ta skupina bo koordinirala prevode, potrebne za spletno stran EBT, informacijsko stran, okrožnice in druge sorodne namene. Trenutno so vsebine na straneh EBT prevedene v 18 različnih jezikov.

Pridružite se nam

Zakaj je dobro postati član? Glavni razlog je, da ste del našega projekta in ga držite pri življenju. S članstvom dobite pravico do udeležbe na občnem zboru, ki je običajno del poletnega srečanja. Prav tako dobite pravico, da se potegujete za prosta mesta v upravnem odboru. Na občnem zboru kot član pridobite glasovalno pravico in tako lahko soodločate o pomembnih vprašanjih.

Naše uporabnike vzpodbujamo, da postanejo člani združenja. Vse, kar morate storiti, je da izpolnite obrazec in ga pošljete na:

Anssi Johansson
Viides linja 12 D 74
00530 Helsinki
Finland

Članarina znaša 10€ na leto. Možno jo je poravnati preko bančnega nakazila, po pošti ali neposredno pri blagajniku na mednarodnem srečanju. Oglejte si podrobnosti spodaj.

Tako zbran denar bo v glavnem porabljen za poravnavo stroškov gostovanja naše spletne strani in za nadaljni razvoj. Prav tako bodo z zbranim denarjem poravnani stroški za vodenje bančnega računa in za registracijo pri prefekturi Val-d'Oise. Za zbiranje denarja in potrebna plačila je odgovoren blagajnik.

Association Européenne des EuroBillTrackers
IBAN: FR10 2004 1010 1239 1918 1V03 364
BIC: PSSTFRPPSCE (La Banque Postale, 1 Rue Edouard Branly, Orléans-la-Source, Orleans 45900 France)